top of page

For bedrifter

Ønsker bedriften deres flere sunne og friske ansatte?

Vi i Tromsø kiropraktikksenter tilbyr en kartlegging av arbeidsplassen samt en full undersøkelse av den enkeltes arbeidstaker muskler, nerver og skjelett. På bakgrunn av dette vil vi komme med råd om forebyggende tiltak. Forebyggende tiltak inkluderer alt fra arbeidsstillinger og øvelser til kiropraktisk behandling. Tromsø kiropraktikksenter tilbyr å møte opp på arbeidsplassen til avtalte dager/tider og gi aktuelle ansatte behandling der. For å investere i en bedriftsavtale med oss koster første konsultasjon 600 kroner, og påfølgende behandlinger koster 350 kroner.

Hva kan Tromsø Kiropraktikksenter gjøre for at dine ansatte blir friskere og sunnere?
  • Først kommer vi til bedriften din og holder ett lite foredrag. Vi vil da fortelle litt om hvordan ett samarbeid med oss kan virke positivt  inn på både sykefravær og omsetning. Informasjonen vil også dreie seg om hvordan en kiropraktor jobber, hva en kiropraktor behandler, og hva forskningen sier om kiropraktikk og sykefravær.

  • Vi vil deretter ta en befaring av arbeidsplassen for å vurdere arbeidsforhold som evt. kan forbedres.

  • Ved inngått avtale utfører vi i Tromsø kiropraktikksenter en full undersøkelse av den enkelte arbeidstakers muskler, nerver og skjelett. På bakgrunn av dette setter vi igang forebyggende tiltak som inkluderer veiledning, kiropraktisk behandling, enkle øvelser og tilrettelegging av arbeidsdagen.

  • Tromsø kiropraktikksenter tilbyr å komme til bedriftens lokaler og behandle der til faste dager/tider.

Statistiske opplysninger
  • Statens arbeidsmiljøinstitutt melder at 32% av alle yrkesaktive har korsryggsmerter, og at 50% av disse er arbeidsrelatert.

  • NAV melder at 35% av alle sykemeldinger kommer fra muskel og skjelett lidelser.

  • Statistisk sentralbyrå melder at det totale sykefraværet i Norge er på 6,3%.SINTEF melder at en sykefraværsdag koster i gjennomsnitt bedriften 2600 kroner.

 

Rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med 35% (Spine, nr 11/2005). Ved 35% reduksjon i sykefraværet vil bedriften i gjennomsnitt spare 13 000 i året pr. ansatt.

Vil du inngå et samarbeid eller høre mer om tilbudet ta kontakt på:
Epost: kontakt@kiropraktikksenter.no
Telefon: 400 62 990

bottom of page